Lyngby Antikvariat

MENU

Velkommen Bøger Forretningens historie Kontakt os

Forretningens historie

Lyngby Antikvariat er etableret i 1974 – men antikvariatet har rødder tilbage til 1945, da Harald Dirckinck-Holmfeld etablerede kælderantikvariat i København. Det gjorde han i Åbenrå nr. 29 - gaden, der løber parallelt med Frederiksborggade og Købmagergade.

Inden han åbnede sin butik, havde Dirckinck-Holmfeld skabt sig et levebrød ved at sælge bøger dels til søfolkene om bord på skibene i Københavns havn, dels til byens øvrige antikvariater.

Forretningen specialiserede sig især i faglitteratur, der havde indehaverens store interesse. Han påtog sig at skaffe bøger efter indsendte søgelister og kom derfor fortsat rundt til kollegerne i byens antikvariater.

Efter knap 30 års virke og som 75-årig hørte han op med at sælge bøger i Åbenrå 29. Kundeunderlaget svandt, fordi parallelgaderne var blevet gågader.

Men en gang antikvarboghandler – altid do. Dirckinck-Holmfeld kunne ikke slippe faget, hvorfor han flyttede bogreolerne med indhold til Kongens Lyngby og meget naturligt kaldte den ny butik for Lyngby Antikvariat. I de følgende år var han stedse på farten, købte og solgte bøger til gamle kolleger og i forretningen, som han drev til 1979.

I sit 80. år solgte han til Mary Slot, men fortsatte i den følgende tid som konsulent.

Forretningens drift blev omlagt og sortimentet udvidet ganske betragteligt. Da det skete i en tid, hvor stedse flere ældre i regionen valgte at sælge deres villaer og flytte ind i ejerlejligheder, kom der store bogmængder på markedet. Disse blev for manges vedkommende kanaliseret til udsalg i turistområder på Vestkysten, i ledige, tomme butikslokaler i København og Nordsjælland, eller kom til salg i Helligåndshuset på Strøget i København. Andre dele af værdifulde bogsamlinger blev afsat på auktioner i København eller Hamburg.

Antikvariatet passerede 1. september 2007 sit 60. år – heraf de 26 med Mary Slot som indehaver.

Siden har Mary Slot drevet antikvariatet med fin sans for at præsentere masser af god fag- og skønlitteratur i både butikken og på internettet på bogtorvet.dk og findbogen.dk, hvor mere end 15.000 bøger er registreret og udbydes til salg, i samarbejde med de ca. 30 øvrige antikvariater i PAF (Provinsantikvarboghanderforeningen). 1. maj 2018, efter 38 år i bøgernes verden og i en alder af 85 år, valgte Mary Slot at overdrage Lyngby Antikvariat til Michelle og Lars Thorup, som efter overtagelsen, iværksatte en ombygning af butikken.

Den 1. oktober 2018 genåbnede Lyngby Antikvariat som bogcafé med navneændring til Café Mirum/Lyngby Antikvariat, som udover alle bøgerne, også kan byde på morgenmad, kaffe, kage og frokost - alt sammen økologisk og hjemmebagt - under mottoet "BØGER, RO og GANEGUF". Den dejlige ganeguf er præsenteret på Café Mirums egen hjemmeside, cafemirum.dk og på instagram. Den nyindrettede butik byder desuden på et 20 kr. bogmarked i kælderen, med mere end 2000 titler indenfor dansk og engelsk skønlitteratur samt rejse- og opslagsbøger.