Lyngby Antikvariat

MENU

Velkommen Bøger Forretningens historie Kontakt os

Forretningens historie

Lyngby Antikvariat er oprettet i 1974 – men antikvariatet har rødder tilbage til 1945, da Harald Dirckinck-Holmfeld etablerede kælderantikvariat i København. Det gjorde han i Åbenrå nr. 29 - gaden, der løber parallelt med Frederiksborggade og Købmagergade.

Inden han åbnede sin butik, havde Dirckinck-Holmfeld skabt sig et levebrød ved at sælge bøger dels til søfolkene om bord på skibene i Københavns havn, dels til byens øvrige antikvariater.

Forretningen specialiserede sig især i faglitteratur, der havde indehaverens store interesse. Han påtog sig at skaffe bøger efter indsendte søgelister og kom derfor fortsat rundt til kollegerne i byens antikvariater.

Efter knap 30 års virke og som 75-årig hørte han op med at sælge bøger i Åbenrå 29. Kundeunderlaget svandt, fordi parallelgaderne var blevet gågader.

Men en gang antikvarboghandler – altid do. Dirckinck-Holmfeld kunne ikke slippe faget, hvorfor han flyttede bogreolerne med indhold til Lyngby og meget naturligt kaldte den ny butik for Lyngby Antikvariat. I de følgende år var han stedse på farten, købte og solgte bøger til gamle kolleger og i forretningen, som han drev til 1979.

I sit 80. år solgte han til Mary Slot, men fortsatte i den følgende tid som konsulent.

Forretningens drift blev omlagt og sortimentet udvidet ganske betragteligt. Da det skete i en tid, hvor stedse flere ældre i regionen valgte at sælge deres store villaer og flytte ind i ejerlejligheder, kom der store bogmængder på markedet. Disse blev for manges vedkommende kanaliseret til udsalg i turistområder på Vestkysten, i ledige, tomme butikslokaler i København og Nordsjælland, eller gik – og går fortsat! – til salg i Helligåndshuset på Strøget i København. Andre dele af værdifulde boer fortsætter til auktioner i København eller Hamburg.

Antikvariatet passerede 1. september 2002 sit 57. år – heraf de 23 med Mary Slot som indehaver. Blandt nye initiativer satses der meget på eksemplarer fra en kreds af anmeldere, man har kontakt med.